Програми для безробітних громадян

ІВК КНТЕУ на замовлення Київського міського центру зайнятості реалізує наступні програми для безробітних громадян:

Тема 1. Організація готельного господарства.
Тема 2.Організація ресторанного господарства.
Тема 3. Технологія продукції ресторанного господарства.
Тема 4. Стандартизація, сертифікація і метрологія.
Тема 5. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства.
Тема 6. Гігієна і санітарія.
Тема 7. Контроль якості надання послуг.
Тема 8. Охорона праці.
Тема 9. Управління якістю.
Тема 10. Менеджмент підприємства.
Тема 11. Економіка підприємства.
Тема 12. Проектування готелів.
Тема 13. Бухгалтерський облік.
Тема 14. Кулінарна етнологія.
Тема 15. Техніка пошуку роботи.
Тема 1. Сутність та зміст маркетингу як управлінської концепції та сфери діяльності.
Тема 2. Маркетингове середовище. Маркетингове поняття ринку та його основні характеристики.
Тема 3. Комплекс маркетингу підприємства.
Тема 4. Бренд як об’єкт управління. Поняття і сутність бренд-менеджменту.
Тема 5. Основні етапи розвитку бренду.  Стратегії розвитку портфелю брендів.
Тема 6. Методичні підходи до оцінки вартості бренду.
Тема 7. Управління брендами. Ефективність бренд-менеджменту.
Тема 8. Комунікації в бренд-менеджменті. Бренд-медіа.
Тема 9. Технології виробництва відеореклами.
Тема 10. Технології виробництва анімаційної реклами.
Тема 11. Технології виробництва зовнішньої реклами.
Тема 12. Технології виробництва реклами на транспорті.
Тема 13.Генерування ідеї рекламного та ПР-звернення та шляхи її втілення за допомогою комп’ютерних технологій.
Тема 14. Формування рекламної композиції та засоби її гармонізації.
Тема 15. Шрифтові елементи рекламного та ПР-звернення.
Тема 16.Сутність та роль комп’ютерної графіки як інструменту формування та візуалізації рекламної ідеї.
Тема 17. Конструювання рекламних матеріалів за допомогою спеціалізованих програмних засобів.
Тема 18. Рекламний дизайн як проектна діяльність з візуалізації рекламного образу.
Тема 19. Прийоми побудови та принципи вибору візуальних образів  в рекламному зверненні.
Тема 20. Сутність та види рекламної композиції.
Тема 21. Закони та засоби композиційної організації реклами.
Тема 22. Методи формоутворення односторінкової реклами.
Тема 23. Образотворчі засоби в рекламній композиції.
Тема 24. шрифтові композиції у візуальній організації рекламного звернення.
Тема 25. Колір як художній засіб реклами.
Тема 26. Основні інструменти інтернет-реклами.
Тема 27. Види інтернет – реклами.
Тема 28. Характеристика та етапи створення веб-сaйту.
Тема 29. Інформаційне забезпечення інтернет-реклами.
Тема 30. Планування та організація рекламної кампанії в Інтернеті.
Тема 31. Оцінка ефективності інтернет-реклами.
Тема 32. Сутність та завдання продакт плейсменту як засобу маркетингових комунікацій.
Тема 33. Психологічні особливості застосування технології продакт плейсмент.
Тема 34. Основні засоби продакт плейсмент та особливості їх застосування у продуктах масової культури.
Тема 35. Планування та організація продакт плейсменту.
Тема 36. Маркетинг у системі управління підприємством. Сутність і методологічні основи маркетингового менеджменту.
Тем 37. Процес маркетингового менеджменту.
Тема 38. Управління маркетинговими дослідженнями та оцінювання ринкових можливостей підприємства.
Тема 39. Організація маркетингового менеджменту на підприємстві. Створення маркетингових організаційних структур на підприємстві.
Тем 40. Планування елементів маркетингової діяльності в галузі управління діяльністю підприємства.
Тема 41. Розроблення маркетингових програм.
Тема 42. Управління комплексом маркетингу на підприємстві.
Тема 43. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства.
Тема 44. Сутність та завдання рекламного та ПР-менеджменту.
Тема 45. Інформаційне забезпечення управління рекламною та ПР-діяльністю підприємства.
Тема 46. Планування рекламної та ПР-діяльності на підприємстві.
Тема 47. Організація та контроль рекламної та ПР-діяльності.
Тема 48. Техніка пошуку роботи.
Тема 1. Теоретичні основи товарознавства.
Тема 2. Методи дослідження товарів.
Тема 3. Харчові продукти.
Тема 4. Непродовольчі товари.
Тема 5. Тара та упакування.
Тема 6. Послуги.
Тема 7 Торговельне підприємництво.
Тема8. Технічне регулювання.
Тема 9. Національна система технічного регулювання.
Тема 10. Міжнародне технічне регулювання.
Тема 11. Захист прав споживачів.
Тема 12. Організація торгівлі.
Тема13. Комерційна діяльність.
Тема 14. Економіка торгівлі.
Тема15. Маркетинг.
Тема 16.Логістика.
Тема 17. Товарознавчі складові ринкознавства.
Тема18. Техніка пошуку роботи.
 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.