Захист випускних кваліфікаційних робіт студентів як завершальний етап навчання

 
8 грудня 2016 року в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт студентів третього курсу спеціальності 8.03060104 «Менеджмент ЗЕД».
 
Тематика магістерських робіт присвячена актуальним напрямам досліджень зовнішньоекономічної діяльності підприємств, а саме: управлінню ефективністю операцій з імпорту та експорту, ціновій стратегії та асортиментній політиці підприємств – суб’єктів ЗЕД, міжнародним операціям з туризму. Доповідачі охарактеризували сучасний стан об’єктів дослідження, провели аналіз з використанням накопиченого фактичного матеріалу із залученням теоретичних знань, певного методологічного інструментарію. Усі аналітичні розрахунки, моделі, матеріали таблиць, супроводжувались висновками, які дозволяли з’ясувати сутність процесів, що спостерігаються на підприємствах, їхні особливості та тенденції розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані резерви. 
В цілому рівень виконаних робіт та їх захист задовольнив членів Екзаменаційної комісії. Підтвердженням цього – отримані гарні результати захисту.
Отже, можемо привітати наших випускників з отриманням кваліфікації магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності!
 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.