Випуск працівників Апарату Верховної Ради України

Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ на замовлення Апарату Верховної Ради України у період з 11 жовтня по 01 грудня 2016 року здійснив навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців – працівників першого року проходження державної служби у галузі знань «Публічне управління та адміністрування».
Тематика програми навчання була розроблена з урахуванням пріоритетних напрямів державної політики, вимог до професійної компетентності, посадових інструкцій державних службовців та відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 30.03.15 № 65 «Про затвердження вимог до структури та змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».
Зміст навчання спрямований на набуття та поглиблення правових, економічних, управлінських, соціально-гуманітарних, а також спеціальних фахових знань та умінь, включаючи вивчення вітчизняного та іноземного досвіду державного управління та державної служби
До реалізації програми були залучені досвідчені викладачі університету, висококваліфіковані фахівці з Апарату ВРУ, Національного агентства України з питань державної служби, викладачі Національної академії державного управління при Президентові України тощо.
01 грудня 2016р. урочисте засідання з нагоди вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації 35 державним службовцям відкрив Перший заступник Керівника Апарату ВРУ Слишинський В.І.
Шклярук К.С., директор Інституту вищої кваліфікації, підводячи підсумки навчання відмітила, що за результатами анкетування переважна більшість слухачів залишилась задоволена та висловила побажання відносно подальшої плідної співпраці.
Від імені групи слухачів зі словами подяки за організацію та проведення навчання виступила Рахнянська Т.О., головний науковий консультант Головного науково-експертного управління ВРУ.
Керівник Управління кадрів Апарату Верховної Ради України Максим’як В.Є. підкреслив важливість набуття нових умінь та навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для роботи в Апараті Верховної Ради України в умовах демократизації українського суспільства. 

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.