VІ Міжнародний бізнес-форум - вектор розвитку інновацій

   
22 березня 2013 року в КНТЕУ традиційно відбувся VІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні", незмінними організаторами якого є Інститут вищої кваліфікації,  кафедри університету: менеджменту й економіки та фінансів підприємства.
     Ініціативу проведення форуму підтримали: Міністерство освіти і  науки, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Українська асоціація бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, сусіди-партнери – Білоруський державний економічний університет й інші центральні органи виконавчої влади, бізнес-структури та  вищі навчальні заклади.
    Тенденцію росту популярності форуму підтверджує щорічне збільшення кількості учасників. Так, у цьогорічному зібранні взяли участь 150 осіб, біля 60 з яких були присутні особисто, а решта – у дистанційному форматі.
    Голова Держінформнауки України Семиноженко Володимир Петрович особистим листом привітав учасників бізнес-форуму.
    Також, привітавши присутніх, роботу бізнес форуму розпочала перший проректор з науково-педагогічної роботи КНТЕУ Притульська Наталія Володимирівна, зазначивши актуальність проблематики форуму, необхідність його проведення та активну діяльність організаторів у цій сфері.
    Під час роботи пленарних засідань своїм досвідом щодо розвитку інновацій та трансферу технологій в Україні поділилися, як «старі-добрі» партнери, так і нові обличчя, доповіді яких викликали жваві обговорення і дискусії, а деякі, навіть, зривали овації, серед них:
  • Інноваційний розвиток в Україні: стан та проблеми– Шовкалюк В.С.,директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України;
  • Шляхи підвищення ефективності інноваційних процесів в Україні – Бубенко П.Т., директор Північно-Східного центру НАН і МОН України, д-р екон. наук, професор;
  • Роль бізнес-асоціацій в розвитку інноваційної діяльності в Україні– Биковець В. М., генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України;
  • Системне макроекономічне середовище: роль в управлінні інноваційними процесами – Макаренко І.П.,  директор Інституту еволюційної економіки, канд. екон. наук;
  • Інфраструктурні чинники інноваційної спрямованості економіки: від бізнес-інкубаторів до технологічних платформ – Соловйов В.П., заст. директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії наук ім. Г.М. Доброва НАН України, д-р екон. наук, професор;
  • Реформа права інтелектуальної власності в Європейському Союзі: стратегічні напрями – Андрощук Г.О., завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук  України, канд. екон. наук, доцент;
  • Вплив державної та регіональної політики на інноваційний розвиток підприємстваФедулова Л. І., зав. відділом технологічного прогнозування та інноваційної політики ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, д-р екон. наук, професор;
  • Нова інноваційна технологія – елемент відновлення промислового потенціалу країни – Захматов В.Д., гол.н.с. Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ, д-р техн. наук, професор;
  • Сучасний стан інноваційної діяльності технологічних парків в Україні та тенденції їх розвитку – Пустовойт С.В., с.н.с. Інституту електрозварювання  ім. Є.О. Патона НАН України,  канд. техн. наук.
    Учасники бізнес-форуму обговорили низку питань, пов’язаних зі світовими та вітчизняними тенденціями формування інноваційної політики держави; проблемами організаційного, правового та фінансового забезпечення інноваційної діяльності наукових центрів, вищих навчальних закладів, підприємств; перспективами інноваційного розвитку торговельної діяльності; визначили пріоритети та технологію комерціалізації інноваційних проектів; окреслили можливі шляхи вирішення виявлених проблем, встановили ділові стосунки.
    Крім того, учасники виокремлюють проблему підготовки креативних спеціалістів та перепідготовки державних службовців у сфері інноваційної економіки, як одне з найгостріших питань сьогодення.
    Виступи деяких доповідачів одразу надихнули викладачів та студентів на плідну співпрацю. Так, після доповіді Захматова В.Д. завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ Лігоненко Л.О. запропонувала розробити бізнес-план з метою комерціалізації розроблених Володимиром Дмитровичем інноваційних технологій пожежогасіння.
    Підсумувавши, завідувач кафедри менеджменту Бай С.І. зазначив про вагомий внесок університету та його структурних підрозділів щодо пошуку правильного вектору для подальшого розвитку в Україні інновацій та трансферу технологій, поглиблення співпраці в цій сфері на основі партнерства науки – бізнесу – влади та зростання інноваційного потенціалу і конкурентоспроможності економіки нашої країни на світових ринках.
   Традиційно, учасниками сформовані рекомендації щодо вирішення зазначених вище питань для направлення їх центральним органам виконавчої влади, вищим навчальним закладам, представникам бізнесу та підприємствам, які зацікавлені в інноваційному розвитку своїх компаній і забезпеченні їх кваліфікованими кадрами.
    Колектив оргкомітету висловлює вдячність усім, хто брав участь в організації заходу та запрошує до співпраці в майбутньому.

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.